NOVINKY

arr3** Exkluzivní výhodný věrnostní program **Vážení přátelé, pacienti, zákazníci, Lékárna Plus je součástí sítě MAGISTRA LÉKÁRNY, která je... arr3Homeopatická poradnaHomeopatická poradna ...

KONTAKTY

LÉKÁRNA PLUS
náměstí SNP č. 32
Brno
tel: +420 545 219 756
lp@apatykaplus.cz
www.apatykaplus.cz
skype: lekarnaplus

ANKETA

Preferujete lékárnu v místě bydliště?

Ano Ano 39% Nevím Nevím 20% Ne Ne 22% 19%

RENDEZ-VOUS PRO VAŠE ZDRAVÍ » První pomoc u dětí

První pomoc při úrazech dětí

 

Důležitá čísla:

Zdravotnická záchranná služba - 155

Hasičský záchranný sbor - 150

Policie České republiky - 158

Městská policie - 156

Evropské číslo tísňového volání – 112

Toxikologické informační středisko – 224 919 293 nebo 224 915 402

Popáleniny a opaření

 • popálení ohrožuje člověka rozvojem šoku , popálením dýchacích cest, celkovou intoxikací jedovatými zplodinami a infekcí

 • přímé ohrožení života u malých dětí je při popálení 5-10 procent těla, u dospělých při popálení přes 15 procent těla (záleží samozřejmě na závažnosti popálení).

 

 • první stupeň - zčervenání, zduření, bolestivostí kůže

 • druhý stupeň - puchýře, bolestivost, zarudnutí

 • třetí stupeň - nekróza, přiškvaření, šeda, bílá nebo černá barva, bez bolestivosti bolest.

 

 • eliminovat zdroj popálení (oheň, hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělo přiškvařen, sundáme jej.

 • okamžitě chladit popálené plochy těla

 • nejlépe pod proudem tekoucí vody/popáleninu polévat/ponořit do studené vody/ přiložit studený obklad

 • nechladit ledovou vodou, ideální  8 stupňů Celsia.

 • po ochlazení ránu sterilně překrýt

 • popáleniny 3. stupně nepolívat, jen sterilně překrýt

Otravy

 • zjistit jaké množství čeho dítě požilo

 • Toxikologické informační středisko – tel.č. 224 919 293 nebo 224 915 402

 • požití neznámé či jedovaté rostliny nebo plodu

 • vypláchněte ústa, podejte několik tablet aktivního uhlí

 • pokuste se identifikovat rostlinu nebo zajistit její vzorek

 • otrava léky

 • podejte několik tablet aktivního uhlí

 • zjistěte název léku a požité množství

 • v případě bezvědomí a bezdeší viz KPR

 • požití chemických a mycích přípravků

 • bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení!

 • vypláchněte ústa a podávejte nápoj, nejlépe čistou vodu nebo vlažný čaj

 • zjistěte přesný název výrobku a údaje o jeho složení.

Pamatujte! Více než 70% otrav malých dětí se děje v kuchyni , 9% v koupelně a 8% na zahradě! Zamezte proto přístupu malých dětí k látkám, které mohou ohrozit jejich zdraví nebo život.

Poleptání

 • kyseliny -dehydratační účinek, vzniká příškvar tmavé barvy

 • zásady – působí více do hloubky, rána rozbředlá, žlutohnědá nebo zelená

 • zabránit dalšímu působení chemikálie (dbáme na vlastní bezpečí)

 • postižené místo oplachovat vodou (tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla)

 • chemikálii neutralizovat velmi zředěnými roztoky (kromě očí, ty jen vyplachujeme)

  • kyseliny - jedlá soda, mýdlová voda

  • zásada - ocet, citrónová šťáva

 • povrchové poleptání sterilně kryjeme

 • zjistit, o jakou chemikálii šlo

Zástava krvácení

 • vnější krvácení

 • na krvácející ránu tlakový obvaz, prosakuje – li , přidat další vrstvu

 • je-li zdroj krvácení na končetině, zvedněte ji tak, aby byla rána nad úrovní srdce, tím zmírníte krvácení

 • škrtidlo pouze ve výjimečných případech, když ani po přiložení tří vrstev tlakového obvazu krvácení neustává

 • přikládá sepouze na končetině nad ránou směrem k srdci (v případě předloktí nad loktem, v případě lýtka a holeně v horní části stehna)

 • nepovolujte a znovu nepřikládejte

 • podezření na vnitřní krvácení

 • protišoková poloha – pacienta položit na zem, zvednout dolní končetiny do výšky 30- 40 cm, podložit, pacienta přikrýt, izolovat od země

   

Zlomeniny

 • nikdy nenarovnávejte, kost se ponechává ve stejné poloze

 • není – li nutné pacienta přenášet, transportovat, ponechat v úlevové poloze, v klidu, vyčkat na záchrannou službu

 • otevřené zlomeniny – v místě zlomeniny tržná ránu, někdy i viditelná kost 

 • ránu sterilně zakrýt

 • fixace dlahou jen v etrémních situacích,kdy není v dosahu záchranná služba

 • dlahu přiložte ke zlomené končetině a ovažte – dlaha musí dosahovat až za další kloub.

 • zlomenou nohu můžete fixovat přivázáním ke druhé

 • při znehybňování horních končetin se používá také trojcípý šátek, na který se poraněná ruka zavěsí

Dušení cizím tělesem 

 • viditelné těleso v dutině ústní lze manuálně odstranit.

 • malé dítě a kojence položíme na předloktí, hlavou mírně dolů, několik úderů mezi lopatky dítěte

 • Gordonův hmat, úder do zad mezi lopatky, 5x, pak H.m.

 • u dospělých a větších dětí Heimlichův manévr, razantní tlak na břicho, směrem dovnitř a nahoru( zachránce objímá postiženého zezadu a oběma rukama stlačuje jeho nadbřišek proti sobě, provádí se vsedě nebo u stojícího člověka opakovaně, maximálně pětkrát.)

 • pokud nejde cizí těleso odstranit, nezdržujeme se jeho odstraňováním, zahájíme KPR

Základní neodkladná resuscitace u dětí ( kardiopulmonální resuscitace - KPR)

 1. zajistit bezpečnost dítěte i zachránce

 2. stav vědomí – stimulace + oslovení

 • při slovní odpovědi nebo pohybu

 • nechat dítě v poloze, v jaké jsme jej nalezli

 • kontrola vitálních funkcí

 • bez reakce na oslovení a/nebo stimulaci

 • otevření dýchacích cest (záklon hlavy,zvednutí brady)

 • obstrukce dýchacích cest cizím předmětem?     

 • extrakce pod přímou kontrolou zraku

 1. dýchání (10 s na zhodnocení)

 • pohled – zvedá se hrudník?

 • poslech – slyším dýchací “zvuky” nad ústy, nosem?

 • pocit – cítím proud vydechovaného vzduchu na tváři?

 • dítě dýchá

 • stabilizovaná poloha na boku, neustálá kontrola vitálních funkcí

 • POZOR! Mělké, lapavé, chrčivé dýchání nevypovídá o zachovaném krevním oběhu

 • dítě nedýchá

 • 5 pomalých vdechů, každý 1 – 1.5 s

 • zvedá se hrudník?

 1. oběh – hmatám pulz? (10s na rozhodnutí)

 • hmatám – pokračovat v dýchání

 • není přítomen/nebo  pomalý (u dětí pod 60/ min)

 • nepřímá srdeční masáž

kojenec

 • dolní třetina hrudní kosti

 • stlačuji 2 prsty

 • do 1/3 hloubky mezi hrudní kostí a páteří

 • 100/min(tj. téměř 2 stlačení/ sec )

 • poměr stlačení : dechům  - 30: 2

dítě

 • dolní třetina hrudní kosti

 • 1 rukou s propnutými lokty -  hranou dlaně s nataženými prsty

 • do 1/3 hloubky hrudní kost – páteř

 • poměr 30:2

novorozenec

 • poměr 3:1

 

 

Kdy volat RZP?

 • 2 zachránci: jeden zahájí KPR, druhý volá RZP

 • 1 zachránce: zahájí KPR, po dobu alespoň 1 min, potom volá RZP

 

resuscitace se zahajuje 5 vdechy, poměr stlačení a dýchání je 30:2, frekvencí 100 -120x/min., hloubka stlačení do 1/3 hrudníku

 

29.3. 2012, MUDr. Jana Hallová