NOVINKY

arr3** Exkluzivní výhodný věrnostní program **Vážení přátelé, pacienti, zákazníci, Lékárna Plus je součástí sítě MAGISTRA LÉKÁRNY, která je... arr3Homeopatická poradnaHomeopatická poradna ...

KONTAKTY

LÉKÁRNA PLUS
náměstí SNP č. 32
Brno
tel: +420 545 219 756
lp@apatykaplus.cz
www.apatykaplus.cz
skype: lekarnaplus

ANKETA

Preferujete lékárnu v místě bydliště?

Ano Ano 39% Nevím Nevím 20% Ne Ne 22% 19%

RENDEZ-VOUS PRO VAŠE ZDRAVÍ » Jak rozpoznat a léčit depresi

Jak rozpoznat a vhodně léčit depresi

Deprese není pouhý smutek vyvolaný vnějšími okolnostmi ale vyznačuje se souborem příznaků, které nemocného často vyřazují z normálního života. Deprese je nemoc a je potřeba s ní podle toho nakládat. Naštěstí je to nemoc, která je léčitelná a vyléčitelná a lze jí také předcházet. Čím v ranějších stadiich je deprese diagnostikována a náležitě léčena, tím lépe lze předejít rozvoji těžké formy a tím snáze je léčitelná. Je tedy velmi důležité, aby si nemocný uvědomil svou nemoc a aby byl o ní správně a pokud možno co nejpodrobněji seznámen. Čím více se nemocný dozví o příznacích nemoci, tím lépe je bude umět sám u sebe rozeznat a porozumět, získá tzv. náhled a tím lépe bude spolupracovat s léčbou, která je nezbytná k uzdravení.

Jak jsme se zmínili výše nejde pouze o smutnou náladu, která se běžně z času na čas objevuje i u zdravých lidí. U deprese jde o dlouhotrvající neodklonitelný a hluboký pokles nálady. Nemocný obvykle strádá a velmi trpí, je u něj zablokována jeho vůle, a proto vůlí svou náladu není schopen ovlivnit.

Mezi typické příznaky deprese patří:

+ smutek - je hluboký a nemění se popř. kolísá jen velmi mírně, člověk je plačtivý, stísněný, ve tváři má utrpení

+ ztráta schopnosti radovat se - tuto si nemocný plně uvědomuje a všechny pokusy okolí o rozveselení končí nezdarem nebo ještě větším utrpením, často je přítomná také apatie a zejména vymizení zájmu o jakoukoliv příjemnou činnost

+ ztráta sebeúcty, nízké sebehodnocení, sebeobviňování - nemocní jsou přesvědčeni o své neschopnosti, ničemnosti, mají neustálý a neodbytný pocit viny

+ úzkost, strach - úzkost je nepřesně definovaný strach, nemocní často prožívají předimenzovaný a racionálně často neopodstatněný strach(např. o své zdraví ,o svou rodinu, o svou budoucnost atd.) z jejich pohledu se však většinou jedná o přesvědčení o reálné hrozbě nebo přímo nevyhnutnosti, že se stane to nejhorší

+ automatické myšlenky - časté a opakující se vtíravé vysoce nepříjemné myšlenky, které nemocného jakoby nutí se v nich hloubat a které prohlubují depresi

+ sebevražedné myšlenky - u deprese jsou velmi časté a nemocný se je snaží často skrývat, proto nikdy není radno je podceňovat a měly by vést v k vyhledání odborné pomoci

+ podrážděnost až agresivita vůči sobě i ostatním - ta se častěji projevuje u mužů s depresí, dále se jedná o jednání nemocného v afektu jako výraz zoufalství nebo snahy utéci z beznadějné situace (pesimismus a pevné přesvědčení o bezvýchodnosti situace je pro depresi rovněž velmi typická)

+ neschopnost soustředění se - postupně se prohlubuje a vyřazuje nemocného z práce,běžných denních činností a v těžkém stavu i ze základních úkonů péče o sebe. Deprese v těžkém stavu sama o sobě nemocného natolik zaměstnává a vyčerpává,že dotyčný nakonec není schopen žádných dalších činností anebo jenom zcela jednoduchých a i to s velkým přemáháním.

+ únava, poruchy spánku, narušení cyklu spánku a bdění - u většiny nemocných je přítomna tzv. ranní pessima, kdy se nemocný cítí nejhůře ráno nebo nad ránem, často se předčasně budí a nemůže již usnout současně se ale ráno cítí zcela vyčerpaný a neschopný jakékoliv činnosti, s nespavostí se pak pojí další únava a ospalost,v některých případech trpí nemocný nadměrnou spavostí bez ohledu na denní či noční dobu

+ tělesné příznaky- odmítání jídla, hubnutí, pocity bušení srdce, bolesti kdekoliv na těle a nejrůznorodější často mnohočetné tělesné potíže - v některých případech nemocný nemusí trpět žádnými nebo jenom velmi mírnými výše zmíněnými psychickými potíži, naopak má potíže spíše fyzického rázu, a přesto se může jednat o formu deprese neboli tzv. larvovanou depresi.

 

Co s depresí?

Pokud máte podezření na depresi u vás nebo někoho blízkého ,nejdůležitější je nezůstávat sami. Uvědomte si,že deprese není slabost anebo osobní selhání, nýbrž nemoc jako např. cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Mnoho pacientů se vyhýbá s problémem dostavit k lékaři z pocitu studu anebo pocitu, že si depresi zavinili sami. To, že někdo onemocní depresí není ničí vina a je to nemoc, za kterou se není třeba stydět. Nejde o bláznění,jak si myslí někteří pacienti, také není potřeba se obávat léčby, která je v dnešní době velice šetrná s naprostým minimem mírných nežádoucích účinků léků. Samoléčitelské pokusy, akupunktura, alternativní medicína či snaha zvítězit nad depresí vlastní vůlí většinou nemá účinek a často během doby dojde ještě ke zhoršení příznaků. Nejdůležitější ze všeho je vyhledat lékařskou pomoc v případě sebevražedných myšlenek a při těžké formě deprese, která zpravidla vede nemocného k neschopnosti se o sebe postarat.

 

Léčba deprese:

Můžete se obrátit na svého praktického lékaře, který by se v této problematice měl orientovat, může také depresi začít léčit či vám doporučit odborníka z oblasti psychoterapie a psychiatrie. Samotná psychoterapie je vhodná pouze u velmi lehkých depresí, nejčastěji se ale kombinuje farmakoterapie s psychoterapii.

Pro některé typy sezonní deprese se používá s velmi dobrým efektem také fototerapie- kdy se v zimních měsících v časných
ranních hodinách aplikuje denní světlo v určité intenzitě a prodlužuje se tak doba dne. Pokud jde o farmakoterapii deprese, jedná se vždy  o léky na lékařský předpis a přesto že je dnes na výběr mnoho preparátů platí u nich všech několik zásad. Léky na zklidnění nejsou opravdovými antidepresivy a dnes se u deprese využívají pouze dočasně na několik týdnů, než se dostaví účinek antidepresiv. Dnešní antidepresiva jsou poměrně velmi účinná, ale efekt se dostavuje zpravidla za 3 týdny po nasazení, proto je potřeba při nasazení trpělivosti a léky předčasně nevysazovat. Léky se potom berou denně po několik měsíců a i po odeznění příznaků deprese se nevysazují minimálně ještě po dobu 6-9 ti měsíců, jinak hrozí rychlý návrat onemocnění. Nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a přechodně se vyskytující. většinou odezní během 2 až 3 týdnů.

V případě zachycení hluboké deprese je zpočátku nutná hospitalizace a dále se pokračuje v ambulantní léčbě a psychoterapii. Někdy se k léčbě závažných stavů používá elektrokonvulzivní léčba,která pomáhá k ustavení biochemické rovnováhy v mozku. provádí se v anestezii, je tedy nebolestivá a pacient si na ni nepamatuje.

Když odezní nejakutnější příznaky deprese a člověk se začne cítít lépe, je také na místě zavést některá opatření, jěž pomohou v návratu do normálního chodu života a také slouží jako prevence další epizody deprese. Jde zejména o zavedení pravidelného životního rytmu,vyhýbání se alkoholu, zapojení se do pravidelných společenských aktivit, nácvik schopnosti aktivně odpočívat. S rozvojem komunikačních a sociálních dovedností, přeučením zažitých vzorců chování, postupným vytvářením protidepresivního myšlení a chování a s nácvikem relaxace vám pomůže psychoterapeut.

19.4. 2012, MUDr. Katarína Floreánová 

doporučená literatura:

Ján Praško,Barbora Buliková,Zuzana Sigmundová-Depresivní porucha a jak ji překonat

www.deprese.com